Διάλεκτος: τσιγγάνικα - Λέξη: Νι

Νι

Διάλεκτος: τσιγγάνικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: απο τσιγγάνους σε όλη την ελλάδα

Μετάφραση

όχι

Επεξήγηση

Όχι