Διάλεκτος: Σερραϊκά - Λέξη: Βιράνι

Βιράνι

Διάλεκτος: Σερραϊκά / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Σέρρες

Επεξήγηση

Ηλίθιος