Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: Πλαλώ.......

Πλαλώ.......

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Τρέχω