Διάλεκτος: Βασιλικιώτικα - Λέξη: Μπλασταρόθ`κα

Μπλασταρόθ`κα

Διάλεκτος: Βασιλικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Βασιλικά Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

Έπεσα