Διάλεκτος: Αδαμιώτικα - Λέξη: ντερλικώνω

ντερλικώνω

Διάλεκτος: Αδαμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Αδάμ Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

χορταίνω