Διάλεκτος: Νεσνάμικα - Λέξη: κρασταβίτσα

κρασταβίτσα

Διάλεκτος: Νεσνάμικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: διάφορες περιοχές της μακεδονίας

Μετάφραση

αγκούρι