Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: οντουνούμ

οντουνούμ

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

ισχυρογνώμων

Επεξήγηση

Δεν αλλάζει γνώμη εύκολα.