Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: Μουτ

Μουτ

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

Επιθυμια, απαίτηση

Επεξήγηση

Είναι τούρκικη λέξη και σημαίνει ελπίδα- ?mut

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Κόψτου το το μούτ!

Κόψτη του την ελπίδα, την απαίτηση, τη φόρα!