Διάλεκτος: Τρικεριώτικα - Λέξη: Ματζούνι

Ματζούνι

Διάλεκτος: Τρικεριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Τρίκερι-Πήλιο

Μετάφραση

Γλυφιτζούρι