Διάλεκτος: Τρικεριώτικα - Λέξη: Μτζούνος

Μτζούνος

Διάλεκτος: Τρικεριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Τρίκερι-Πήλιο

Μετάφραση

Μάσκαράς