Διάλεκτος: Τρικεριώτικα - Λέξη: Κουκλώθηκα

Κουκλώθηκα

Διάλεκτος: Τρικεριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Τρίκερι-Πήλιο

Μετάφραση

Σκεπάστκα

Επεξήγηση

Κουκλώσ' με τ' κουβέρτα