Διάλεκτος: Τρικεριώτικα - Λέξη: Άπουπου

Άπουπου

Διάλεκτος: Τρικεριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Τρίκερι-Πήλιο

Μετάφραση

Άπαπα