Διάλεκτος: αργκώ - Λέξη: μισότριβος

μισότριβος

Διάλεκτος: αργκώ / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Στην πιάτσα

Μετάφραση

μισοφθαρμένος, ηλικιωμένος

Επεξήγηση

Κάτι ή κάποιος που έχει φθαρεί κατά το ήμισυ.