Διάλεκτος: Βυσσιώτικα (Μποσνοχωρίτικα) - Λέξη: χιίτς

χιίτς

Διάλεκτος: Βυσσιώτικα (Μποσνοχωρίτικα) / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Ν.Βύσσα Έβρου

Μετάφραση

καθόλου

Επεξήγηση

χρήση: χιίτς μυαλό αυτός δεν έχει.