Διάλεκτος: Αρκαδικά - Λέξη: Γκουβούνα

Γκουβούνα

Διάλεκτος: Αρκαδικά / Ευρύτερη περιοχή: Πελλοπόνησος / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Τα περιττώματα ζώων. Χρησιμοποιείται απαξιωτικά για γυναίκες.