Διάλεκτος: Αρκαδικά

Αρκαδικά

Ευρύτερη περιοχή: Πελλοπόνησος

Τόπος που μιλείται: