Διάλεκτος: Σκοπελινά Ανατολικής Θράκης - Λέξη: Βουτλιάδια

Βουτλιάδια

Διάλεκτος: Σκοπελινά Ανατολικής Θράκης / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Αιγίνιο, Άγιος Αθανάσιος

Επεξήγηση

Οι καρποί των κουκιών, φασολιών, ρεβυθιών και άλλων ψυχανθών που δεν ωρίμασαν και βρίσκονται μέσα στη θήκη τους (στο θκάρ).