Διάλεκτος: Σκοπελινά Ανατολικής Θράκης

Σκοπελινά Ανατολικής Θράκης

Ευρύτερη περιοχή: Θράκη

Τόπος που μιλείται: Αιγίνιο, Άγιος Αθανάσιος

Σχόλια:

HACKED BY ROOTUNITED - EMYOUNOONE HACKED BY ROOTUNITED - EMYOUNOONE HACKED BY ROOTUNITED - EMYOUNOONE