Διάλεκτος: Σκοπελινά Ανατολικής Θράκης

Σκοπελινά Ανατολικής Θράκης

Ευρύτερη περιοχή: Θράκη

Τόπος που μιλείται: Αιγίνιο, Άγιος Αθανάσιος