Διάλεκτος: Σκοπελινά Ανατολικής Θράκης - Λέξη: Απόρεντα

Απόρεντα

Διάλεκτος: Σκοπελινά Ανατολικής Θράκης / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Αιγίνιο, Άγιος Αθανάσιος

Επεξήγηση

Τα νερά της βροχής που απορρέουν από τις στέγες.