Διάλεκτος: Σκοπελινά Ανατολικής Θράκης - Λέξη: Ακρούτσα

Ακρούτσα

Διάλεκτος: Σκοπελινά Ανατολικής Θράκης / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Αιγίνιο, Άγιος Αθανάσιος

Επεξήγηση

Η άκρη του ψωμιού.