Διάλεκτος: Τρικεριώτικα - Λέξη: κρουπ

κρουπ

Διάλεκτος: Τρικεριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Τρίκερι-Πήλιο

Μετάφραση

δοχείο νυχτός