Διάλεκτος: Τρικεριώτικα - Λέξη: σιαμνταν

σιαμνταν

Διάλεκτος: Τρικεριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Τρίκερι-Πήλιο

Μετάφραση

κηροπήγειο