Διάλεκτος: Τρικεριώτικα - Λέξη: κουρεμός τ'

κουρεμός τ'

Διάλεκτος: Τρικεριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Τρίκερι-Πήλιο

Μετάφραση

ευτυχώς

Επεξήγηση

επίρρημα για κάτι που είχε αίσιο τέλος