Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: αυτού

αυτού

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

ακριβώς εδώ

Επεξήγηση

τοπικό επίρρημα, που συνοδεύεται από κίνηση του χεριού που δείχνει κατεύθυνση. π.χ. Άσε το πιάτο αυτού!