Διάλεκτος: Χιώτικα - Λέξη: κατουμίζω

κατουμίζω

Διάλεκτος: Χιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου / Τόπος που μιλείται: Χίος

Μετάφραση

κοιμάμαι όρθιος

Επεξήγηση

κοιμάμαι όρθιος