Διάλεκτος: Τσιριγώτικα - Λέξη: μπαμπακία

μπαμπακία

Διάλεκτος: Τσιριγώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ιόνια νησιά / Τόπος που μιλείται: Κύθηρα

Επεξήγηση

χωράφι με κηπευτικά και περιβολικά που δεν ποτίζεται