Διάλεκτος: Τσιριγώτικα

Τσιριγώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Ιόνια νησιά

Τόπος που μιλείται: Κύθηρα