Διάλεκτος: Τσιριγώτικα

Τσιριγώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Ιόνια νησιά

Τόπος που μιλείται: Κύθηρα

Σχόλια:

HACKED BY ROOTUNITED - EMYOUNOONE HACKED BY ROOTUNITED - EMYOUNOONE HACKED BY ROOTUNITED - EMYOUNOONE