Διάλεκτος: Τσιριγώτικα - Λέξη: ινταλλώς

ινταλλώς

Διάλεκτος: Τσιριγώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ιόνια νησιά / Τόπος που μιλείται: Κύθηρα

Επεξήγηση

με ποιον τρόπο