Διάλεκτος: Τσιριγώτικα - Λέξη: πανώγραμμα

πανώγραμμα

Διάλεκτος: Τσιριγώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ιόνια νησιά / Τόπος που μιλείται: Κύθηρα

Επεξήγηση

η διεύθυνση στο γραάμμα, η σύσταση