Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: α τα τα

α τα τα

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

αηδία

Επεξήγηση

δεν μου αρέσει καθόλου, μου προκαλεί αηδία.