Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μπουρντίζω

μπουρντίζω

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

συστρέφω

Επεξήγηση

μπουρντίσκι (μπουρντίστηκε) συστράφηκε