Διάλεκτος: τσιγγάνικα - Λέξη: Ι τι μαγκαβα του

Ι τι μαγκαβα του

Διάλεκτος: τσιγγάνικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: απο τσιγγάνους σε όλη την ελλάδα

Μετάφραση

Σε αγαπώ