Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: ζλιαρς

ζλιαρς

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

ζηλιάρης

Επεξήγηση

Τι ρα ζλιαρς είνι φτός!