Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: Μπλούχος

Μπλούχος

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

Ποντικός

Επεξήγηση

ποντικός, αρουραίος