Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: καρύι

καρύι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

πορδή

Επεξήγηση

Πληθ. καρύια