Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: κιρυός

κιρυός

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

αέρας

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Μέγα κιρυός σήκουσιν πολλά τόζια, τύφλουσι τα μάτια μ`

Ο δυνατός αέρας σήκωσε πολλή σκόνη, με τύφλωσε