Διάλεκτος: Καλαματιανά - Λέξη: αρούκατος

αρούκατος

Διάλεκτος: Καλαματιανά / Ευρύτερη περιοχή: Πελλοπόνησος / Τόπος που μιλείται: Μεσσηνία

Μετάφραση

άγαρμπος

Επεξήγηση

Αυτός που δεν μπορεί αν υπολογίσει τη δύναμή του και χτυπάει κάποιον χωρίς να το θέλει.