Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: ασκένομαι

ασκένομαι

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

αιδιαάζω

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

αρα, σας ασχάθκα!!!

αρε, σας βαρέθηκα!!!