Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: καλόγιριας ντού τσιγίρ

καλόγιριας ντού τσιγίρ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

Γαλαξίας

Επεξήγηση

κυριολεκτικά σημαίνει το αυλάκι της καλόγριας