Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: σκάους

σκάους

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

σκιά