Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: μπουρουμ μπατουκ

μπουρουμ μπατουκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

ανωμαλο (εδαφος)