Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: Τσκτέλα

Τσκτέλα

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

Λεκάνη