Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: Γαλάκτσα

Γαλάκτσα

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

Έβαψα

Επεξήγηση

Έβαψα