Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: Μπακάκια

Μπακάκια

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

Βατράχια