Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: Τρόχαλο

Τρόχαλο

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

Η μεγάλη πέτρα

Επεξήγηση

Συνώνυμο του "αλθάρ"