Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: Αρεντεύου

Αρεντεύου

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

Τρέχω

Επεξήγηση

Αρέντα, επίρρημα