Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: μίτριπους

μίτριπους

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

επίτροπος

Επεξήγηση

Πληθ. μιτριπούια