Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη:

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται: