Διάλεκτος: Δαρνάκικα - Λέξη:

Διάλεκτος: Δαρνάκικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Δαρνακοχώρια Σερρών