Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κουρμπέτ`σα

κουρμπέτ`σα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

γυναίκα αμφιβόλου διαγωγής, κακόγλωσση, ανήθικη

Επεξήγηση

από την τούρκικη λέξη κουρμπέτ, που έχει περάσει στα ελληνικά ως κουρμπέτι ( βγήκε στο κουρμπέτι )